Ultrazvukové průtokoměry

20+ let zkušeností s výrobou

Pracovní princip přepravní doby

Pracovní princip tranzitní doby

Princip měření:
TheDoba přepravyKorelační princip využívá skutečnosti, že doba průletu ultrazvukového signálu je ovlivněna rychlostí proudění nosného média.Jako plavec, který se prodírá přes tekoucí řeku, se ultrazvukový signál šíří proti proudu pomaleji než po proudu.
NášUltrazvukové průtokoměry TF1100pracovat podle tohoto principu tranzitního vápna:

Vf = Kdt/TL
Kde:
Rychlost VcFlow
K: Konstantní
dt: Rozdíl v době letu
TL: Průměrný čas přepravy

Když průtokoměr funguje, dva snímače vysílají a přijímají ultrazvukové signály zesílené vícenásobným paprskem, který postupuje nejprve po proudu a poté proti proudu.Protože se ultra zvuk šíří rychleji po proudu než proti proudu, bude existovat rozdíl v době letu (dt).Když je průtok nehybný, časový rozdíl (dt) je nulový.Pokud tedy známe dobu letu po i proti proudu, můžeme vypočítat časový rozdíl a poté rychlost proudění (Vf) pomocí následujícího vzorce.

Pracovní princip001

V metoda

W metoda

Z metoda


Pošlete nám svou zprávu: